Neler Yapıyoruz

Dünyadaki tüm
çocuklara daha iyi
bir gelecek
bırakmak için

Küçük çocuklarımız için düzenlediğimiz etkinliklerimizle çocuklarımızla oyunlar oynarken onların eğitimine katkıda bulunuyoruz.

01

Eğitici Etkinlikler

02

İhtiyaç Sahiplerine Yardım

Sivil toplum örgütümüz, İzmir’de ihtiyaç sahiplerine yönelik çeşitli yardım programları yürütmektedir. Bu programlar aracılığıyla, temel ihtiyaçların karşılanmasına destek sağlamak, gıda ve giyim yardımları yapmak, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak ve eğitim desteği sağlamak için çaba sarf etmektedir.

Sivil toplum örgütümüz, İzmir’in çevresindeki köy okullarının gelişimi ve eğitim kalitesinin artırılması için çalışmaktadır. Bu kapsamda, köy okullarının ihtiyaçları doğrultusunda malzeme yardımları, kütüphane oluşturma, eğitim materyalleri sağlama gibi faaliyetler yürütmekteyiz. Ayrıca, öğrencilere eğitim bursları sağlayarak onların daha iyi bir geleceğe sahip olmalarına katkıda bulunmaktayız.

03

Köy Okullarına Destek