Hakkımızda

Çocuklarımız için
En İyisini Yapmaya
Çalışıyoruz

Dünyayı Güzellik Kurtaracak Nedir?

Sivil Toplum Örgütü adıyla İzmir merkezli bir gönüllü kuruluşuz. Amacımız, toplumun daha adil ve eşitlikçi bir yapıya kavuşması için çalışmaktır. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek, köy okullarının gelişimine katkıda bulunmak ve toplumun bilinçlendirilmesine destek sağlamak gibi farklı alanlarda faaliyetler yürütmekteyiz.

Doğru Şeyi
Doğru Zamanda
Yapıyoruz

İnsanların yaşamlarını iyileştirmek ve potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olmaktır. İhtiyaç sahiplerine yönelik yardım projelerimizle temel ihtiyaçları karşılamakla birlikte, eğitim ve sağlık gibi alanlarda da destek sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca, toplumun farklı kesimlerinde bilinçlendirme ve eğitim programları düzenleyerek, sürdürülebilir değişim ve dönüşüm için çalışıyoruz.

Bizi Anlatan Sözcükler

Bizi Farklı Kılan Nedir?

Toplum Odaklılık

Her faaliyetimizde toplumun ihtiyaçlarına odaklanıyoruz. İhtiyaç sahiplerinin ve köy okullarının gerçek ihtiyaçlarını anlamak için sürekli araştırma yapıyor, programlarımızı bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Toplumun katılımını teşvik ederek, birlikte çalışmanın gücüyle daha büyük etkiler yaratmayı amaçlıyoruz.

Sürdürülebilirlik

Faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik ilkesiyle yönlendiriyoruz. Çevre dostu uygulamaları teşvik ediyor, kaynakları verimli bir şekilde kullanmaya özen gösteriyoruz. Böylece, toplumun geleceğine pozitif bir etki sağlayarak kalıcı değişimler yaratmayı hedefliyoruz.

Gönüllülük

Sivil toplum örgütümüzün en büyük gücü, gönüllülerimizdir. İhtiyaç sahiplerine ve köy okullarına yardım etmek için gönüllü çalışmalar düzenlemekte ve toplumun desteğini sağlamaktayız. Gönüllülerimiz, çeşitli becerilere ve yeteneklere sahip bireylerden oluşmaktadır ve ortak amacımız toplumun refahını artırmaktır.